Espoon Akilles |Suunnistus |Koripallo |Kuntoilu |Jumppa

Espoon Akilles > Suunnistus >Artikkeli 119

Espoon Akilleksen suuntalinjat tulevaisuuteen

Anu Pikkarainen

Sunnuntaina 22.10. järjestimme yhteisen keskustelutilaisuuden koskien suunnistusjaostomme tulevien vuosien toiminnan painopistealueita ja yhteisen seuramme tulevaisuutta. Kutsu tuli suhteellisen lyhyellä varoitusajalla, mutta paikalle saapui silti mukava määrä porukkaa eli noin 20 + työryhmä. Paikka oli jo tutuksi tullut Puolarmaarin ryhmäpuutarhan juhlatila eli Maarintupa. Tiukka aikataulu johtui tuloillaan olevista, sekä emoseuran, että suunnistusjaoston vuosikokouksista jonne halusimme saada enemmän jaostolaisten mielipiteitä ja ääntä esille mm. tämän keskustelutilaisuuden myötä.

Paikallaolijoiden esittelyiden jälkeen kertasimme vuonna 2015 seurapäivän tuotoksena tulleet ja silloin päivitetyt jaostomme toimintalinjan, arvot ja vision. Nämä tärkeät jaostoamme esittelevät asiat eivät vielä ole nettisivuilla, mutta ovat sinne tulossa, kaikkien, myös ulkopuolisten luettaviksi. Näiden arvojen ja toimintalinjojen mukaan meillä tällä hetkellä toimitaan. Luettavissa täältä.

Seuratoimintakyselyyn, joka tällä erää toteutettiin kevyemmällä rakenteella, saimme vastauksia hienosti 122 kpl. Suuret kiitokset kaikille vastaajille! Vastaukset ovat tärkeitä, jotta osaamme aidosti hahmottaa Espoon Akilleksen suunnistajan profiilin ja kuulla kehitysehdotuksia ja toiminnan painotuksia teidän suullanne. Kyselyyn vastanneista suurin osa oli aikuisia, joten siinä mielessä vääristymä lasten/nuorten (alle 30v) määrässä oli selkeästi havaittavissa mutta tiedämme kuitenkin suurin piirtein kuinka paljon aktiivisia lapsia ja nuoria jaostossamme on.

Seurakyselyn yhteenveto on luettavissa täältä.

Riikan johdolla jakaannuimme neljään eri Esakin suunnistajaprofiilin tyyppityöryhmään, eli Kuntosuunnistajiin, kilpailevat aikuiset ja nuoret, lapset ja yhteishengen ylläpito/parantamisryhmään. Purimme yhdessä ideat työryhmittäin.


Lopuksi esittelimme illan osallistujille ajatuksia jaostomme ja seuramme tulevaisuuden suhteen. Espoon Akilles on yleisseura, jolla on pitkä historia ja se juontaa juurensa vuoteen 1946, jolloin perustettiin Matinkylän Akilles. Tällä hetkellä aktiivisia jaostoja ovat suunnistuksen lisäksi, koripallo, kuntojaosto ja koripalloilevat Gubbet. Suunnistajia on kuitenkin ylivoimaisesti eniten, noin 400, kun yhteensä Espoon Akilleslaisia on noin 650. Aiomme ehdottaa, että suunnistajat jatkavat pääseurana niin, että ns. "emoseura" ja siihen liittyvä byrokratia jää historiaan ja muuta jaostot jatkavat samaan tapaan mutta pääseuran alla jaostoina.

Suunnistajat perustavat työryhmiä, joiden edustaja käy hallituksen kokouksissa esittämässä työryhmien asiat. Hallituspaikkoja, joita yhteensä on puheenjohtajan lisäksi 10 on täten myös koripalloilijoille, gubbeille ja kuntoilijoille. Aiomme ehdottaa tätä tulevissa vuosikokouksissa ja enemmistön voimin pyrimme saamaan ehdotuksemme läpi.

Suunnistusjaoston jäsenkyselyn tulokset 10/2017 (pdf-diasarja)
Toiminta-ajatus, visio ja arvot (pdf-diasarja)
Espoon Akilles tänään (pdf-diasarja)